Active-citizens-fund@4x

Chojnicka strategia młodych

Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej realizuje projekt “Chojnicka strategia młodych” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt został dofinansowany kwotą 26 950,00 Euro. Partnerem projektu jest Gmina Miejska Chojnice.

Podstawowym produktem projektu będzie projekt strategii na rzecz młodzieży Gminy Miejskiej Chojnice, czyli dokumentu wyznaczającego priorytety polityki młodzieżowej w mieście. Będzie to jeden z pierwszych takich dokumentów w skali kraju i będzie mógł służyć również innym młodzieżowym radom i samorządom jako dobra praktyka.

W celu opracowania projektu strategii Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską zrealizują szereg działań. Cały projekt potrwa do 31.01.2024. Z młodzieżą pracować będą: animatorka i opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach Żaneta Jasińska oraz ekspert - dr Bartłomiej Kołsut z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor m.in. projektu strategii rozwoju miasta Chojnice do roku 2030.

Warsztaty przygotowujące do opracowania strategii na rzecz młodzieży.

Warsztaty mają charakter wyjazdowy i skierowane są do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach oraz przedstawicieli środowisk młodzieżowych zainteresowanych pogłębionym uczestnictwem w przygotowaniu projektu strategii.

W ciągu 12 godzin pracy z trenerem zaplanowano omówienie takich zagadnień jak:
- podstawy planowania strategicznego,
- znaczenie dokumentów strategicznych w gminie,
- najważniejsze etapy pracy nad strategią,
- metody diagnozowania środowiska lokalnego.

Przeprowadzenie diagnozy na potrzeby opracowania strategii na rzecz młodzieży, które potrwa do kwietnia 2023 roku.

Badania będą prowadzone przez młodzieżowych radnych i inne zaangażowane osoby w zakresie ustalonym w trakcie warsztatów. Badaniom towarzyszyć będą działania promujące udział w badaniach. Badania pozwalające na wypowiedź młodym mieszkańcom miasta i uczniom chojnickich szkół będą prowadzone zarówno za pomocą narzędzi internetowych, jak i w bezpośrednim kontakcie, również w terenie i obejmą nie mniej niż około 800 osób.

Po przeprowadzeniu diagnozy przyjdzie czas na opracowanie treści projektu strategii na rzecz młodzieży.

Zasadnicza treść ma być opracowana do końca wakacji 2023 roku. Opracowaniu treści projektu strategii będą służyły 3 spotkania warsztatowe z ekspertem dr Bartłomiejem Kołsutem, podczas których przeprowdzona zostanie analiza SWOT, wyznaczone zostaną kierunki działań, oczekiwane rezultaty i sposób ich monitorowania oraz propozycje projektowe wyłonione metodą design thinking.

Opracowany dokument podlegać będzie konsultacjom społecznym, które potrwają do około połowy listopada.

Wstępem do konsultacji będą warsztaty prowadzone przez eksperta na temat narzędzi i technik konsultacji społecznych. Podczas 12 godzin warsztatowych ekspert omówi różne narzędzia i techniki konsultacji, wskaże przykłady ich zastosowania w praktyce, podzieli się doświadczeniami.

Podczas warsztatu uczestnicy wybiorą techniki i narzędzia oraz wyłonią zespół do prowadzenia konsultacji w grupie docelowej (młodzieży w wieku 15-19 lat). Następnie zespół pod nadzorem animatora przygotuje i zrealizuje proces konsultacji. Będą one dawały możliwość wypowiedzenia się młodzieży poprzez środki komunikacji elektronicznej jak i w bezpośrednim kontakcie z badającymi, w szczególności w szkołach i miejscach publicznych uczęszczanych przez młodzież.

Uwagi wynikające z konsultacji zostaną przedyskutowane na forum zespołu prowadzącego konsultacje i uwzględnione bądź nie (ze sporządzeniem uzasadnienia) w treści dokumentu.

Zakładamy przyjęcie i publikację projektu strategii na rzecz młodzieży do końca stycznia 2024. Gotowy projekt strategii zostanie przedstawiony na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przyjęty przez młodzieżową radę projekt zostanie przekazany z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miejskiej w Chojnicach.

Kontakt

żanet

Żaneta Jasińska

Animatorka i opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach

Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej
frzchicz@gmail.com

LogoRASTROWA

Młodzieżowa Rada Miejska

Strona na Facebooku

Aktualności

Chojnicka strategia młodych

Ukończono prace nad „Chojnicką strategią młodych”

9 stycznia 2024 r. na XI sesji Młodzieżowa Rada Miejska w Chojnicach przyjęła „Chojnicką strategię młodych” – projekt dokumentu strategicznego na rzecz młodzieży dla Gminy Miejskiej Chojnice opracowany wspólnie przez młodzieżową radę i Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. Dokument powstał w wyniku zaangażowania młodzieżowych radnych, przedstawicieli różnych środowisk młodzieżowych, prowadzących warsztaty, animatorów, a także […]

Kopia PREZENTACJA DZIAŁAŃ STRATEGII (1080 x 675 px)

Konsultacje Chojnickiej strategii młodych

Zapraszamy do składania uwag do projektu „Chojnickiej strategii młodych” – dokumentu wyznaczającego priorytetowe działania na rzecz młodzieży dla Gminy Miejskiej Chojnice, a w szczególności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach. Uwagi należy zgłaszać do 10 listopada 2023 roku. Będą one poddane analizie i zostaną uwzględnione lub odrzucone z podaniem uzasadnienia. Projekt „Chojnickiej strategii młodych” jest dostępny […]

11

Wiosna z Młodzieżową Radą

  Mały skrót działań Młodzieżowej Rady Miejskiej z ostatnich miesięcy. Oj działo się! 4 marca Radny Kacper Lica reprezentował MRM na III sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zabrał głos na temat apelu ws. drogi krajowej nr 22. Od 27 lutego do 6 kwietnia prowadzona była ankieta na rzecz projektu “Chojnicka strategia młodych”. Prowadzona była dwutorowo: animator […]

IMG_2394

Dwa dni warsztatów za nami

12 i 14 czerwca odbyły się warsztaty „Chojnicka strategia młodych” – analiza SWOT, design thinking. Podczas dwóch dni pracy Młodzieżowi Radni wraz z lokalnymi liderami aktywności młodzieżowej spotykali się, by kontynuować pracę nad projektem Chojnickiej Strategii Młodych. Pierwszego dnia spotkanie poprowadził Piotr Kalewski. Poruszone zostały tematy  m.in. zasad budowania zespołu, metody design thinking i analizy […]

Kopia Kopia Kopia Dance Colorful Yellow and Purple Facebook Cover (Zdjęcie w tle dla wydarzenia na Facebooku)

Warsztaty „Chojnicka strategia młodych” – analiza SWOT, design thinking

Serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowe mające na celu opracowanie analizy SWOT, wyznaczenie kierunków działań, oczekiwanych rezultatów i sposobu ich monitorowania oraz określenie propozycji projektowych wyłonionych metodą design thinking w ramach tworzenia Chojnickiej strategii młodych! Warsztaty skierowane są do młodzieży chcącej brać aktywny udział w tworzeniu Chojnickiej Strategii Młodych – dokumentu równoległego do Strategii na rzecz […]

Kopia STRATEGIA A3

Ostatnia szansa na wyrażenie swojego głosu!

Ostatni dzwonek, by wziąć udział w ankiecie dotyczącej projektu “Strategia Młodych”! Odpowiedzi zbieramy do końca tygodnia. Przypominamy, że ankieta skierowana jest do uczniów chojnickich szkół ponadpodstawowych. Znajdują się niej pytania dotyczące m.in. jakości transportu publicznego i zachowań transportowych, ogólnej oceny miasta, form spędzania czasu wolnego oraz indywidualnych planów naukowych i zawodowych. Wypełnienie ankiety trwa ok. […]

319289293_151967250918864_2840533998155438857_n

Strategia młodych – ankieta

Wszystkich uczniów chojnickich szkół ponadpodstawowych serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie. Jej wyniki posłużą do opracowania strategii na rzecz młodzieży – dokumentu wyznaczającego najważniejsze z punktu widzenia młodzieży sprawy, na które mają zwrócić uwagę władze i mieszkańcy miasta. Ankieta skierowana jest nie tylko do mieszkańców Chojnic, ale także osób dojeżdżających tu do szkoły. Pytania dotyczą […]

7

Zimno? Tak! Ale działać trzeba!

Co ciekawego działo się u Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach od grudnia? Oto szybki skrót! Już od pierwszych dni grudnia radni brali aktywny udział w promocji akcji #MójDomKultury. Akcja została zainicjowana przez Chojnickie Centrum Kultury w 2020 roku z myślą i w trosce o lokalnych artystów, twórców i pasjonatów podczas lockdownu. Po dwóch latach powróciła, […]

2

Chojnicka strategia młodych

Rozpoczynamy pracę nad nowym projektem. Ma on na celu stworzenie projektu strategii na rzecz młodzieży Gminy Miejskiej Chojnice, czyli dokumentu wyznaczającego priorytety polityki młodzieżowej w mieście. Będzie to jeden z pierwszych takich dokumentów w skali kraju! Realizowany będzie wspólnie z Młodzieżową rada Miejską w Chojnicach. Partnerem projektu jest Gmina Miejska Chojnice. Pierwszy etap projektu już […]