znaki_strona_www

Młodzieżowa Rada Miejska

w Chojnicach

Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej była inicjatorem przywrócenia działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

W okresie od sierpnia 2021 roku do końca 2022 roku Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej realizowała projekt "Wsparcie dialogu obywatelskiego pomiędzy młodzieżą a organami władzy publicznej w Chojnicach" współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 na podstawie umowy zawartej z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  Dofinansowanie wynosiło do 90720 zł. Zakładany całkowity koszt realizacji projektu  to 102620 zł.

Celem projektu było zwiększenie aktywności obywatelskiej uczniów szkół ponadpodstawowych w Gminie Miejskiej Chojnice poprzez restytucję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

Projekt pozwolił dotrzeć z podstawową informacją o celach i formach działania młodzieżowej rady w Gminie Miejskiej Chojnice do posiadających czynne i bierne prawo wyborcze, wspierał szkoły w przygotowaniu wyborów oraz podnosił kwalifikacje radnych i wspierał ich w procesie wydawania opinii, wniosków i zgłoszeń w sprawach funkcjonowania samorządu. Dzięki zapewnieniu stałego wsparcia animatora młodzież miała dostęp do usług konsultacyjnych w przygotowaniu własnych inicjatyw (również poza radą, we współpracy z organizacjami pozarządowymi), organizacji kampanii wyborczej, działalności radnego. Gmina Miejska Chojnice była partnerem w realizacji projektu.

Młodzieżowa Rada Miejska w Chojnicach kontynuuje swoją działalność po zakończeniu projektu.

Aktualności

Chojnicka strategia młodych

Ukończono prace nad „Chojnicką strategią młodych”

9 stycznia 2024 r. na XI sesji Młodzieżowa Rada Miejska w Chojnicach przyjęła „Chojnicką strategię młodych” – projekt dokumentu strategicznego na rzecz młodzieży dla Gminy Miejskiej Chojnice opracowany wspólnie przez młodzieżową radę i Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. Dokument powstał w wyniku zaangażowania młodzieżowych radnych, przedstawicieli różnych środowisk młodzieżowych, prowadzących warsztaty, animatorów, a także […]

Kopia PREZENTACJA DZIAŁAŃ STRATEGII (1080 x 675 px)

Konsultacje Chojnickiej strategii młodych

Zapraszamy do składania uwag do projektu „Chojnickiej strategii młodych” – dokumentu wyznaczającego priorytetowe działania na rzecz młodzieży dla Gminy Miejskiej Chojnice, a w szczególności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach. Uwagi należy zgłaszać do 10 listopada 2023 roku. Będą one poddane analizie i zostaną uwzględnione lub odrzucone z podaniem uzasadnienia. Projekt „Chojnickiej strategii młodych” jest dostępny […]

367643645_281666594498371_3963966590494002273_n

Letnie kino plenerowe

W te wakacje z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Fosie Miejskiej odbyły się dwa seanse kina plenerowego. 26 lipca widownię rozgrzały utwory ABBY podczas projekcji filmu “Mama mia”. Na widowni zgromadziła się nie tylko młodzież, ale także w każdej grupie wiekowej. Niespełna miesiąc później, 23 sierpnia, owacjami zakończono seans animacji “Spider-Man Uniwersum”. Oba seanse cieszyły […]

11

Wiosna z Młodzieżową Radą

  Mały skrót działań Młodzieżowej Rady Miejskiej z ostatnich miesięcy. Oj działo się! 4 marca Radny Kacper Lica reprezentował MRM na III sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zabrał głos na temat apelu ws. drogi krajowej nr 22. Od 27 lutego do 6 kwietnia prowadzona była ankieta na rzecz projektu “Chojnicka strategia młodych”. Prowadzona była dwutorowo: animator […]

IMG_2394

Dwa dni warsztatów za nami

12 i 14 czerwca odbyły się warsztaty „Chojnicka strategia młodych” – analiza SWOT, design thinking. Podczas dwóch dni pracy Młodzieżowi Radni wraz z lokalnymi liderami aktywności młodzieżowej spotykali się, by kontynuować pracę nad projektem Chojnickiej Strategii Młodych. Pierwszego dnia spotkanie poprowadził Piotr Kalewski. Poruszone zostały tematy  m.in. zasad budowania zespołu, metody design thinking i analizy […]

Kopia Kopia Kopia Dance Colorful Yellow and Purple Facebook Cover (Zdjęcie w tle dla wydarzenia na Facebooku)

Warsztaty „Chojnicka strategia młodych” – analiza SWOT, design thinking

Serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowe mające na celu opracowanie analizy SWOT, wyznaczenie kierunków działań, oczekiwanych rezultatów i sposobu ich monitorowania oraz określenie propozycji projektowych wyłonionych metodą design thinking w ramach tworzenia Chojnickiej strategii młodych! Warsztaty skierowane są do młodzieży chcącej brać aktywny udział w tworzeniu Chojnickiej Strategii Młodych – dokumentu równoległego do Strategii na rzecz […]

337275370_597206235774444_4597675256644031954_n

II Chojnicki TURniej e-sportowy

W dniach 20-28.02.2023r miał miejsce II Chojnicki TURniej e-sportowy w grę League of Legends. Turniej odbył się w formule online. Wzięło w nim udział 19 drużyn 5-osobowych.  Organizowany był przez Młodzieżową Radę Miejską w Chojnicach i Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej.  Zwycięską drużyną została “CRB” a drugie miejsce zajął “Psychiatryk”.  Turniej komentowali Mikołaj “Kizuro” Ossowski, “Frezi” […]

Kopia STRATEGIA A3

Ostatnia szansa na wyrażenie swojego głosu!

Ostatni dzwonek, by wziąć udział w ankiecie dotyczącej projektu “Strategia Młodych”! Odpowiedzi zbieramy do końca tygodnia. Przypominamy, że ankieta skierowana jest do uczniów chojnickich szkół ponadpodstawowych. Znajdują się niej pytania dotyczące m.in. jakości transportu publicznego i zachowań transportowych, ogólnej oceny miasta, form spędzania czasu wolnego oraz indywidualnych planów naukowych i zawodowych. Wypełnienie ankiety trwa ok. […]

319289293_151967250918864_2840533998155438857_n

Strategia młodych – ankieta

Wszystkich uczniów chojnickich szkół ponadpodstawowych serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie. Jej wyniki posłużą do opracowania strategii na rzecz młodzieży – dokumentu wyznaczającego najważniejsze z punktu widzenia młodzieży sprawy, na które mają zwrócić uwagę władze i mieszkańcy miasta. Ankieta skierowana jest nie tylko do mieszkańców Chojnic, ale także osób dojeżdżających tu do szkoły. Pytania dotyczą […]

7

Zimno? Tak! Ale działać trzeba!

Co ciekawego działo się u Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach od grudnia? Oto szybki skrót! Już od pierwszych dni grudnia radni brali aktywny udział w promocji akcji #MójDomKultury. Akcja została zainicjowana przez Chojnickie Centrum Kultury w 2020 roku z myślą i w trosce o lokalnych artystów, twórców i pasjonatów podczas lockdownu. Po dwóch latach powróciła, […]

274067561_1851694688552772_8380763439752100328_n
lofo-podstawowe-kolor

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

268647724_1267798337028722_2101973550116117104_n